1.Informaci贸 legal

En compliment del deure d鈥檌nformaci贸 recollit en l鈥檃rticle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i del Comer莽 Electr貌nic (en endavant, LSSICE), et comunico que www.jordininus.com 茅s un domini de la meva titularitat.
Les meves dades identificatives i de contacte com a titular del Portal Web s贸n les seg眉ents:

  • Titular: Jordi Viladecans Molina-Martell
  • Domicili: Avinguda Valencia 20 4潞4潞, Molins de Rei
  • C.I.F.: 38143073B
  • Direcci贸 de correu electr貌nic de contacte: hola@www.jordininus.com

2.Condicions generals d鈥櫭簊

T鈥檌nformo que l鈥檃cc茅s i 煤s d鈥檃questa p脿gina Web est脿 subjecte al present Av铆s Legal.

Els continguts presentats a trav茅s d鈥檃questa p脿gina Web tenen com a finalitat oferir informaci贸 sobre els meus serveis i les activitats que desenvolupo, aix铆 com per a establir un canal de comunicaci贸 amb els usuaris de la mateixa. A m茅s a m茅s, a trav茅s d鈥檃questa p脿gina Web el visitant podr脿 efectuar la contractaci贸 online dels serveis exposats a l鈥檈fecte en la mateixa, en tal cas ser谩 d鈥檃plicaci贸 les Condicions Generals de Contractaci贸 disponibles en aquesta Web, afegit a aquestes Condicions Generals d鈥櫭歴.

L鈥檃cc茅s i 煤s d鈥檃quest lloc Web atribueix al visitant la condici贸 d鈥 USUARI, que accepta de forma plena i sense reservs, des d鈥檃quest acc茅s i/o 煤s, tots i cada un dels termes i condicions aqu铆 exposats.

L鈥檃cc茅s a aquesta Web 茅s lliure i gratu茂t, excepte en lo relatiu al cost de connexi贸 de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l鈥檕perador contractat per cada USUARI.

El simple acc茅s a la Web no suposa cap tipus de relaci贸 comercial entre l鈥橴SUARI de la mateixa i Jordi Viladecans.

L鈥橴SUARI assumeix la responsabilitat de l鈥櫭簊 del portal. Aquesta responsabilitat s鈥檈xten al registre que sigui necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En daquest registre l鈥橴SUARI ser脿 responsable d鈥檃portar informaci贸 vera莽 i l铆cita. Com a conseq眉猫ncia d鈥檃quest registre, en el seu cas, a l鈥橴SUARI se li pot proporcionar una contrasenya, essent responsabilitat de l鈥橴SUARI realitzar un 煤s diligent de la mateixa, preservan en tot moment la seva confidencialitat.

L鈥橴SUARI s鈥檕bliga a realitzar un 煤so diligent, responsable i de bona fe d鈥檃quest lloc Web i a no utilitzar-lo de forma contr脿ria a la disposici贸 per la legislaci贸 vigent. Amb car脿cter enunciatiu i no limitatiu, l鈥橴SUARI es compromet a no emprar els continguts i serveis d鈥檃questa Web per a:

  1. Falsejar la seva identitat, fent-se passar per una altre persona.
  2. Difondre continguts o propaganda de car脿cter racista, xen貌fob, violent, pornogr脿fic, ofensiu, d鈥檃pologia del terrorisme o, en general, atemptador contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes f铆sics i l貌gics del titular d鈥檃quest lloc Web, dels seus proveidors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus inform脿tics o qualsevol dels altres sistemes f铆sics o l貌gics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Introduir o incorporar com a una activitat empresarial o professional pr貌pia els continguts i/o serveis presentats en aquest lloc www.jordininus.com
  5. Utilitzar aquesta p脿gina Web, o els continguts i/o serveis de la qual obtinguts, per a la realitzaci贸 d鈥檃ctivitats contr脿ries a la Llei, a la moral, a les bones costums o a l鈥檕rdre p煤blic, amb fins o efectes il路l铆cits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers.

Com a titular d鈥檃quest lloc Web, em reservo el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que, sota el meu judici, vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xen貌fobs, racistes, pornogr脿fics, que atemptin contra la juventut o la inf脿ncia, l鈥檕rdre o la seguretat p煤blica, o que no resultin adequats per a la seva publicaci贸. En qualsevol cas, com a titular d鈥檃quest lloc Web no ser茅 responsable de les opinions vertides pels USUARIS a trav茅s del blog o altres eines de participaci贸.

3. Protecci贸 de dades de car脿cter personal

 

T鈥檌nformo que cumpleixo amb les disposicions de la Llei Org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal, del Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s鈥檃prova el Reglament de desenvolupament de la Llei Org脿nica, i dem茅s normativa vigent sobre la mat猫ria, i que vetllo per garantitzar un correcte 煤s i tracte de les dades personals de l鈥橴SUARI.

Per aix貌, en aquest lloc Web es publica la Pol铆tica de privacitat adoptada en relaci贸 a les dades personals recollides a trav茅s del mateix, informant de l鈥檈xist猫ncia de fitxers o tractes de dades, de la identitat i direcci贸 del seu responsable, de la finalitat de la recollida de les dades, de la possibilitat i la manera d鈥檈xercitar els drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸 i, en el seu cas, de les comunicacions de dades a tercers.

De la mateixa manera, t鈥檌nformo que, en el marc de l鈥檃dequaci贸 de les meves activitats a la normativa vigent sobre protecci贸 de dades de car脿cter personal, figuren inscrits en el Registre General de Protecci贸 de Dades els Fitxers de dades dels que s贸c titular i responsable. Igualment, he pres les mesures necess脿ries per a garantitzar la seguretat de la informaci贸 personal.

4.Propietat intel路lectual i industrial

S贸c titular, per a m o com cession脿ria, de tots els drets de propietat intel路lectual i industrial d鈥檃quest lloc Web, aix铆 com dels elements continguts en el mateix (a t铆tol enunciatiu, imatges, software o text, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i diseny, selecci贸 de materials utilitzats, programes d鈥檕rdinador necessaris per al seu funcionament, acc茅s i 煤s, etc.), de la meva titularitat o de les meves llic猫ncies. Tots els drets reservats.

Queden expressament prohibids la reproducci贸, la transformaci贸, la distribuci贸 i la comunicaci贸 p煤blica, incluida la seva modalitat de posada a disposici贸, de la totalitat o part dels continguts d鈥檃quest lloc Web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per a qualsevol mitj脿 t猫cnic, sense la meva autoritzaci贸 pr猫via i per escrit.

L鈥橴SUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel路lectual i industrial de la meva titularitat, com a propiet脿ria o cession脿ria. Podr脿 visualitzar els elements del portal Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport f铆sic sempre i quan sigui, 煤nica i exclusivament, per al seu 煤s personal i privat. L鈥橴SUARI haur脿 d鈥檃bstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecci贸 o sistema de seguretat que estuigui instal路lat en aquest lloc www.jordininus.com

5.Exclusi贸 de garanties i responsabilitat

Com a titular d鈥檃quest lloc Web no em faig responsable, en cap cas, dels danys i perjuidicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a t铆tol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc Web, o la transmissi贸 de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat mesures tecnol貌giques destinades a evitar-ho.

6. Modificacions del lloc web

 

Em reservo el dret d鈥檈fectuar sense previ av铆s les modificacions que consideri oportunes en aquesta p脿gina Web, podent canviar, substituir o afegir tant els continguts i serveis que s鈥檕fereixin a trav茅s de la mateixa, com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el lloc www.jordininus.com.

7.Enlla莽os

En el cas de que a www.jordininus.com es disposessin enlla莽os o hipervincles cap a altres llocs d鈥橧nternet, no exercir茅 cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumir茅 responsabilitat alguna per els continguts d鈥檃lgun enlla莽 que pertanyi a un lloc Web ali猫, ni garantitzar茅 la disponibilitat t猫cnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa o constitucionalitat de qualsevol material o informaci贸 continguda en cap d鈥檃quests hipervincles o altres llocs d鈥橧nternet.
Igualment, la inclusi贸 d鈥檃questes connexions externes no implicar脿 cap tipus d鈥檃ssociaci贸, fusi贸 o participaci贸 amb les entitats connectades.

8.Dret d鈥檈xclusi贸

Em reservo el dret a denegar o retirar l鈥檃cc茅s a aquest lloc Web i/o als continguts que s鈥檕fereixen en el mateix, sense necessitat de preav铆s, a inst脿ncia pr貌pia o de tercers, a aquells USUARIS que incumpleixin les presents Condicions Generals d鈥櫭簊 o qualsevol altre terme o condici贸 que reguli el seu funcionament.

9.Nul路litat

Siqualsevol disposici贸 o contingut d鈥檃quest Av铆s Legal fos declarat nul o sense efecte, en tot o en part, mitjan莽ant ressoluci贸 ferme per un Jutjat o Tribunal competents, les restants disposicions conservaran la seva validesa a tots els efectes.

10.Incompliments

T鈥檌nformo que perseguir茅 l鈥檌ncompliment de les presents condicions, aix铆 com qualsevol utilitzaci贸 indeguda d鈥檃quest lloc Web, exercint totes les accions civils, penals i administratives que em puguin correspondre en Dret.

11.Modificaci贸 de les presents Condicions

Igualment, com a titular d鈥檃quest lloc Web podr茅 modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aqu铆 determinades, i les quals tindran vig猫ncia des del mateix moment de la seva publicaci贸 en aquest lloc www.jordininus.com.
Per el exposat, es recomana a l鈥橴SUARI que visiti peri貌dicament aquest Av铆s Legal.

12.Llei aplicable i jurisdicci贸

La relaci贸 entre Jordi Viladecans Molina-Martell com a titular d鈥檃quest lloc Web i l鈥橴SUARI es regir脿 per la normativa espanyola en vigor, sotmetent-se qualsevol controversia als Jutjats i Tribunals competents segons la llei.

Aquest lloc web utilitza galetes pr貌pies i de tercers per tal d'obtenir informaci贸 estad铆stica sobre la base de les dades de navegaci贸 dels visitants. Si continues navegant entenem que acceptar茅 sumi 煤s i, en cas de no acceptar super instal路laci贸, haur脿s visitar el apartat de Pol铆tica de Cookies , on trobar脿s la forma d'eliminar-les o rebutjar-les. ACEPTAR
Aviso de cookies